send link to app

VærFrei

Denne applikasjonen viser værdata fra Meteorologisk Institutt sine målestasjoner i Norge. Scanmatic har som totalleverandør av sensorer, datalogging og kommunikasjon levert flere av disse stasjonene. Applikasjonen er utviklet av Scanmatic. Den er en tilpasning av Scanmatics HidacsApp, en generell mobilapplikasjon for presentasjon av all slags måledata. Dataene som presenteres er tilgjengeliggjort av Meteorologisk Institutt under Norsk lisens for offentlige data (NLOD).